Novinky

Fyzická NEaktivita je spojená s väčším rizikom závažných následkov covid-19 - výsledky štúdie ťa prekvapia

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) už dávnejšie identifikovalo rizikové faktory závažného ochorenia covid-19, ktoré zahrňujú pokročilý vek, pohlavie (muži), či prítomnosť základných komorbidít, ako je cukrovka, obezita a kardiovaskulárne ochorenia.

Neexistujú však žiadne dáta o vplyve pravidelnej fyzickej aktivity voči ochoreniu covid-19, aj keď nedostatok fyzickej aktivity, je dnes veľmi dobre známy faktor, ktorý je zdokumentovaný a spojený so vznikom viacerých chronických ochorení, vrátane vyššie spomenutých.

Logicky teda môžeme dedukovať, že pravidelná fyzická aktivita môže mať vplyv na vznik ochorenia covid-19 a aj jeho priebeh. Dedukcia je však v dnešnom svete plnom konšpirácií, hoaxov a "odborných" názorov, len veľmi drahým nástrojom. Preto je dôležité opierať svoje tvrdenia o dobre podložené dáta. Tie sme doteraz nemali.

V apríli 2021 bola v časopise British Journal of Sports Medicine zverejnená štúdia, ktorá porovnáva mieru hospitalizácie, prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) a úmrtnosť pacientov s covid-19, ktorí boli úplne fyzicky neaktívny, ktorí vykonávali nejakú fyzickú aktivitu a medzi tými, ktorí dodržiavali základné pokyny týkajúce sa fyzickej aktivity resp. odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity.

Aká je odporúčaná dĺžka fyzickej aktivity?

Tá je podľa WHO u dospelých stanovená na aspoň 150 minút týždenne, čo je v prepočte okolo 21 minút denne. Bavíme sa o miernej až intenzívnej fyzickej aktivite. Takáto dĺžka aktivity je odporúčaná na základe dlhoročných dôkazov, že pravidelná fyzická aktivita vedie k širokému spektru zdravotných benefitov.

Je známe, že pri cvičení sa zlepšujú imunitné funkcie, choroby majú nižší výskyt, intenzitu symptómov a aj úmrtnosť, v prípade rôznych vírusových infekcií. Pravidelná fyzická aktivita znižuje riziko vzniku systémového zápalu, ktorý je hlavným činiteľom pri poškodení pľúc, ktoré spôsobuje hlavne covid-19.

Cvičenie tiež prispieva ku kardiovaskulárnemu zdraviu, zvyšuje kapacitu pľúc, silu svalov, ale tiež duševné zdravie. Toto sú mechanizmy, pomocou ktorých môže pravidelná fyzická aktivita zohrávať dôležitú rolu pri zmierňovaní závažných účinkov ochorenia covid-19.

Počas pandémie sa v minulom roku, ale aj v tom aktuálnom odporúča, aby ľudia zostali doma, aby obmedzili kontakty s jednotlivcami mimo svojej domácnosti. Lockdowny a iné opatrenia obmedzujú cestovanie, prístup na verejné miesta, vrátane fitness centier a iných miest, kde môžu byť ľudia fyzicky aktívni.

Na Slovensku sa v podstate od začiatku pandémie výrazne nerozpráva o výhodách fyzickej aktivity v spojení s ochorením covid-19. Chýbajú rady, návody, ale aj základné vzdelanie - ako sa udržať fyzicky aktívny, v prípade lockdownu alebo karantény. Situácia je o to horšia, že sa blížime do zimného obdobia a možnosti aktívneho pohybu sa zmenšujú.

Prvé štúdie hlavne v Amerike skutočne naznačili výrazný pokles fyzickej aktivity počas pandémie.

Cieľom tejto štúdie je porovnať fyzicky neaktívnych ľudí s aktívnymi, v spojení so vznikom, hospitalizáciou, prijatím na JIS a úmrtím s covid-19. Štúdia zdôrazňuje, že ak sa preukáže, že pravidelná fyzická aktivita skutočne predstavuje ochranu pred covid-19, malo by sa vyvinúť úsilie pre umožnenie a podporu pravidelnej fyzickej aktivity, ako prostriedku na ochranu jednotlivcov pred závažnými následkami tohto ochorenia.

Detaily štúdie

Štúdia bola vykonaná v Kaiser Permanente v južnej Kalifornii, čo je integrovaný systém zdravotnej starostlivosti, ktorý slúži približne 4,7 miliónom obyvateľom južnej Kalifornie. Hlavným kritériom zaradenia do štúdie bol vek 18+ a pozitívny test alebo diagnóza covid-19 medzi 1. januárom 2020 a 21. októbrom 2020.

Výhodou tejto štúdie je fakt, že od pacientov Kaiser Permanente bolo od roku 2018 do roku 2020 požadované absolvovanie aspoň troch ambulantných návštev s meraním vitálnych funkcií počas cvičenia, takže sa dá veľmi dobre predpovedať, kto je fyzicky úplne neaktívny a kto fyzicky aktívny.

Počas sledovaného obdobia doktori identifikovali 103 337 pacientov s diagnózou covid-19 alebo pozitívnym výsledkom z PCR testovania. Z nich bolo 84 377 starších ako 18 rokov. Spomedzi nich malo 48 440 pacientov tri alebo viac meraní vitálnych funkcií pri cvičení, v priebehu predošlých dvoch spomínaných rokov. Väčšina pacientov (61,2%), mala 5 a viac meraní, čo ešte viac spresňuje výsledky tejto štúdie.

Demografia skúmanej populácie

Priemerný vek populácie bol 47,5 a zahŕňal 61,9% žien. Len 6,4% ľudí spĺňalo kritérium pravidelnej fyzickej aktivity (150min/týždenne), 14,4% bolo úplne neaktívnych a zvyšok spadal do kategórie nejakej aktivity.

Priemerný BMI (Index telesnej hmotnosti) bol 31,2 (čo predstavuje miernu nadváhu až obezitu) a 51,4% pacientov nemalo žiadne komorbidity, zatiaľ čo 17,4% malo jednu a 31,3% malo dve alebo viac komorbidít. Percento tých, ktorí dodržiavali odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity bolo nižšie medzi osobami s chronickými ochoreniami (vrátane obezity) a medzi fajčiarmi.

Výsledky štúdie

Úplná fyzická neaktivita zvýšila pravdepodobnosť hospitalizácie 2,26 násobne v porovnaní s odporúčanou dĺžkou fyzickej aktivity. Tí, ktorí vykonávali aspoň nejakú aktivitu mali 1,89 krát vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie ako tí, ktorí dodržiavali odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity.

Pacienti, ktorí boli úplne fyzicky neaktívny, mali 1,73 krát vyššiu pravdepodobnosť prijatia na JIS ako pacienti, ktorí dodržiavali odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity. A pacienti, ktorí vykonávali aspoň nejakú aktivitu, mali o 1,58 vyššiu šancu prijatia na JIS ako tí, ktorí dodržiavali odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity.

Pravdepodobnosť úmrtia na covid-19 bola 2,49 krát vyššia u pacientov, ktorí boli trvalo neaktívny v porovnaní s pacientmi, ktorí dodržiavali odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity. Pacienti, ktorí vykonávali aspoň nejakú aktivitu, mali 1,88 krát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia ako tí, ktorí dodržiavali odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity.

Zhrnuté a podčiarknuté

Výsledkom štúdie je zistenie, že dôsledné dodržiavanie odporúčanej dĺžky fyzickej aktivity, je silne spojené so zníženou pravdepodobnosťou závažného ochorenia covid-19 medzi dospelými. Konkrétne v porovnaní medzi tými, ktorí boli pravidelne fyzicky aktívny, aspoň nejak aktívny a úplne fyzicky neaktívny. Dokonca aj úrovne aktivity, ktoré nespĺňali odporúčanú dĺžku fyzickej aktivity, boli významne spojené so zníženou pravdepodobnosťou hospitalizácie a smrti.

Štúdia tiež zistila a podčiarkuje, že neustála nečinnosť bola dokonca silnejším rizikovým faktorom pre závažné následky covid-19, ako ktorýkoľvek zo základných zdravotných stavov a rizikových faktorov identifikovaných CDC a spomenutých v úvode článku. V skutočnosti bola fyzická neaktivita najsilnejším rizikovým faktorom v porovnaní s bežne uvádzanými rizikovými faktormi, vrátane fajčenia, obezity, cukrovky, hypertenzie, kardiovaskulárnymi ochoreniami a rakovinou.

Táto štúdia predstavuje dôkaz, že fyzická nečinnosť je najsilnejším rizikovým faktorom pre závažné ochorenie covid-19 a silno vyzýva orgány verejného zdravotníctva, vzdelávať obyvateľstvo o výhodách fyzickej aktivity v súvislosti s nepriaznivými následkami ochorenia covid-19.

Odporúča, aby orgány verejného zdravotníctva informovali verejnosť, ako udržať svoje zdravie silné aj napriek tomu, že nie sú očkovaní. Je dôležité umožniť obyvateľstvu, vytvoriť si silný imunitný systém prirodzenou cestou.

Táto správa je obzvlášť dôležitá v období, ktoré na Slovensku prichádza.

FitFabrik.

zdroj: https://bjsm.bmj.com/content/55/19/1099

Mohlo by ťa zaujímať

Prihlás sa k odberu našich noviniek

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Viac info